Menu

Εταίροι

Επιμελητήριο της Σεβίλλης

Επιμελητήριο της Σεβίλλης

Το Επιμελητήριο της Σεβίλλης είναι μία μη-κερδοσκοπική Εταιρεία Δημοσίου Δικαίου που ιδρύθηκε σαν συμβουλευτικό όργανο σε συνεργασία με τις Δημόσιες Αρχές, στις οποίες εκπροσωπεί το γενικό συμφέρον των επιχειρήσεων της περιοχής. Το Επιμελητήριο προωθεί την διεθνοποίηση, την επιχειρηματική καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση. Το Επιμελητήριο έχει ένα ευρύ εκπαιδευτικό πρόγραμμα και έχει αναπτύξει διάφορα προγράμματα κινητικότητας σε περιφερειακό πλαίσιο έχοντας πλατιά εμπειρία με φοιτητές στην Ε.Ε.


 Ιστοσελίδα: www.camaradesevilla.com

 E-mail: [email protected]

Action Synergy

Action Synergy

Η Action Synergie είναι ένας εκπαιδευτικός και βασισμένος στην γνώση της οργάνωσης εφαρμογών η οποία είναι πολύ δραστήρια στο πεδίο των έργων της Ε.Ε. και στην προώθηση της εκμάθησης. Είναι συντονιστής σε ένα άλλο έργο της Ε.Ε. σχετικά με την προώθηση της Εκμάθησης (EAPPREN- Capacity Building for Intermediary Organisations through e-learning 572727-EPP-1-2016-1-EL-EPPKA3-SUP-APPREN) και μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Εκμάθησης. Είναι επίσης ειδικός στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και στην οργάνωση και ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων.


 Ιστοσελίδα:  www.action.gr

 E-mail: [email protected]

EOAEN

EOAEN

Ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών είναι μία μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 1994 από τα Ελληνικά Νησιωτικά Επιμελητήρια. Οι κύριοι στόχοι του είναι η προώθηση και η επίτευξης της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μεταξύ νησιών και ηπειρωτικής χώρας, να υποστηρίξει τις νησιωτικές επιχειρήσεις και να ενισχύσει την εξωστρέφεια τους, να κατευθύνει δράσεις προς την αειφόρο ανάπτυξη και να βάλει τέλος στην απομόνωση των νησιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


 Ιστοσελίδα:  www.eoaen.com

 E-mail: [email protected]

KEKAPEL SA

KEKAPEL SA

Το ΚΕΚΑΠΕΛ. Α.Ε. είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1995. Έχει περισσότερο από είκοσι χρόνια εμπειρία στην επαγγελματική κατάρτιση και την δια βίου μάθηση. Αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει αποκτήσει εμπειρία στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε πολλούς τομείς και σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.


 Ιστοσελίδα:  www.kekapel.gr

 E-mail: [email protected]

ACTA SA

ACTA SA

Η ACTA είναι ένας Οργανισμός Πιστοποίησης και μία Εταιρεία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι στόχοι του και η δέσμευση του είναι να παρέχει επαγγελματικές εξετάσεις πιστοποίησης για την επικύρωση συγκεκριμένων δεξιοτήτων και γνώσεων, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με το κύρος του Οργανισμού από τον οποίο ιδρύθηκε. Η ACTA SA έχει αναπτύξει μια μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών ενοτήτων και πιστοποιήσεων καλύπτοντας πολλαπλά επίπεδα εκπαιδευτικών αναγκών.


 Ιστοσελίδα:  www.acta.edu.gr

 E-mail: [email protected]

Nicosia Tourism Board (NTB),

Nicosia Tourism Board (NTB),

Το Nicosia Tourism Board, ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2007 με στόχο την ενίσχυση και προώθηση της πόλης και της περιφερειακής περιοχής της Λευκωσίας σαν τουριστικό και επιχειρηματικό προορισμό. Στα κύρια αντικείμενα του περιλαμβάνεται η ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού στην Λευκωσία και η συνεργασία με κυβερνητικούς και ιδιωτικούς τομείς για την υλοποίηση βασικών στρατηγικών τομέων στην βιομηχανία του τουρισμού.


 Ιστοσελίδα:  www.visitnicosia.com.cy

 E-mail: [email protected]

Forma Camera

Forma Camera

Η Forma Camera είναι ένα πρακτορείο κατάρτισης του Επιμελητηρίου της Ρώμης και ενεργεί σύμφωνα με τη θεσμική της εντολή. Οι κύριες δραστηριότητες της είναι έρευνα, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ανάπτυξη και διαχείριση εκπαιδευτικών δράσεων η οποία συμβάλλει περαιτέρω στα συμφέροντα των επιχειρήσεων και ενθαρρύνει την επιχειρηματική και οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή.


 Ιστοσελίδα: www.formacamera.it

 E-mail: [email protected]

IIS Luigi Einaudi

IIS Luigi Einaudi

Το IIS Luigi Einaudi είναι ένα τεχνικό - επαγγελματικό σχολείο που βρίσκεται στην Ρώμη, με περίπου 930 μαθητές 14-19 χρονών. Προσφέρει 4 κύρια προγράμματα σπουδών συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού. Έχει προοδευτικά αναπτύξει ένα διεθνές προφίλ και έχει καλές σχέσεις με αρκετούς τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις. IIS Luigi Einaudi είναι επίσης ένα πολυ-πολιτιστικό σχολείο, με περίπου 30% "δεύτερης γενιάς" μαθητές και ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μαθητές με ειδικές ανάγκες.


 Ιστοσελίδα: www.luigieinaudiroma.gov.it

 E-mail: [email protected]

Nuevas Profesiones

Nuevas Profesiones

Το Nuevas Profesiones είναι ένα ίδιωτικό εκπαιδευτικό ινστιτούτο που ιδρύθηκε το 1963. Αυτό το Σχολείο Επαγγελματικών Σπουδών έχει περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας στον εκπαιδευτικό τομέα και προσφέρει 13 διαφορετικά υψηλά διαπιστεύμενα επίπεδα Εκπαιδευτικών Κύκλων σε 6 κύριους τομείς συμπεριλαμβανομένου και του τουρισμού. Οι φοιτητές προετοιμάζονται για επαγγελματική άσκηση σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Το Nuevas Profesiones έχει συμμετάσχει σε διάφορα Ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα σχετικά με ομάδες νέων και ανάπτυξη καριέρας σαν συνδεδεμένος εταίρος που προσφέρει εκπαίδευση για διεθνείς φοιτητές.


 Ιστοσελίδα: fpnuevasprofesiones.es 

 E-mail: [email protected]

G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED - Cyprus

G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED - Cyprus

Η Eurosuccess Consulting, μέσω μιας δυναμικής ομάδας νέων επιστημόνων παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που επικεντρώνεται στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων της Κύπρου ιδιαίτερα σε θέματα όπως η καινοτομία και η τεχνολογία. Η Eurosuccess αντιλήφθηκε από τα πρώτα βήματα της λειτουργίας της, την ανάγκη δημιουργίας δεσμών μεταξύ της Κυπριακής οικονομίας και της ευρύτερης Ευρωπαϊκής αγοράς και έδωσε έμφαση στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργήθηκαν από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Σήμερα η EUROSUCCESS παρέχει ένα πλήθος υπηρεσιών στο Δημόσιο καθώς και στον ιδιωτικό τομέα της Κύπρου. Έχει επίσης αρχίσει να συμμετέχει ενεργά σε διεθνή προγράμματα, μέσω ενός ευρέως γνωστού δικτύου συνεργατών στο εξωτερικό, βασιζόμενο στη προηγούμενη μεγάλη εμπειρία του ιδρυτή του. Ειδικεύεται ιδιαίτερα στη διάδοση.


Η EUROSUCCESS στοχεύει στην σταθερή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών της, καθώς και στην εξέλιξη της ομάδας της στην οποία θα δίνει την ευκαιρία να βελτιώσει τις γνώσεις της στον επιστημονικό τομέα. Επίσης, η Eurosuccess Consulting διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο συντονισμό και τη διαχείριση Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.


Με βάση τα παραπάνω, η Eurosuccess Consulting συμμετέχει σε κοινοπραξίες και στηρίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την έγκριση και συνεπώς την επιτυχή υλοποίηση τέτοιων προτάσεων. Ιστοσελίδα: www.eurosc.eu 

 E-mail: [email protected]